Chci prodat firmu

Co všechno musím promyslet před prodejem firmy?

 1. Finanční analýza
  Prověřte finanční stav firmy a získejte přesný přehled o jejím výkonu, ziskovosti, cash flow a aktivách. Získání odborného účetního nebo auditorského posudku bude vždy užitečné.
 1. Hodnota firmy
  Stanovte správnou hodnotu firmy. Zvažte přístupy, jako je srovnávací analýza trhu, diskontovaný cash flow (DCF) a ocenění aktiv. Můžete také získat odbornou pomoc od oceňovatele firem.
 1. Právní záležitosti
  Zkontrolujte veškerou dokumentaci související s firmou, jako jsou zakladatelské listiny, smlouvy s klíčovými zákazníky a dodavateli, smlouvy se zaměstnanci, licence, patenty a práva duševního vlastnictví. Ujistěte se, že veškeré právní záležitosti jsou v souladu se zákony a připravte se na případné právní audity.
 1. Zaměstnanci
  Zvažte dopady prodeje na zaměstnance. Ujistěte se, že jste připraveni řešit otázky, jako je ochrana jejich práv, zajištění hladkého přechodu a případně udržení klíčových zaměstnanců. Byli to právě zaměstnanci, kteří 
 1. Zákazníci a dodavatelé: Zjistěte, jak prodej ovlivní vaše stávající zákazníky a dodavatele. Ujistěte se, že je pro ně postaráno a že prodej nepřinese výrazné negativní dopady na jejich spokojenost a vztahy.
 1. Právní poradenství: Získání kvalifikovaného právního poradenství je klíčové pro prodej firmy. Právník vám může pomoci s přípravou smlouvy, zajištěním souladu s právními požadavky a ochranou vašich zájmů během procesu prodeje.
 1. Daňové důsledky: Zjistěte, jakými způsoby bude prodej firmy ovlivňovat vaše daňové povinnosti. Konzultujte tuto záležitost s odborníkem na daně, abyste minimalizovali případné daňové dopady.
 1. Příprava dokumentů: Připravte si veškeré potřebné dokumenty a informace, které budou vyžadovány během procesu prodeje, jako je informační memorandum, souhrn finančních výsledků, seznam aktiv a další relevantní dokumentace.
 1. Proces prodeje: Zvažte, zda chcete prodej provést sami nebo si najmout profesionálního prodejce firmy. Profesionál vám může pomoci najít potenciální kupce, provést due diligence a vyjednat výhodné podmínky prodeje.
 1. Plánování budoucnosti: Zvážte, jaký bude váš život po prodeji firmy. Mějte jasnou představu o tom, co chcete dělat dál a jak využít získané finanční prostředky.

Jak ocenit firmu před prodejem

Ocenění firmy může být velmi složitý a komplexní proces, nicméně zde uvádíme některé užitečné náměty pro úspěšné ocenění firmy:

 1. Zhodnoťte finanční situaci firmy
  Hodnota firmy je často založena na finančních ukazatelích, jako jsou tržby, zisk či aktiva. Hodnota firmy se může také odvíjet od vývoje těchto ukazatelů v průběhu času.
 2. Stanovte si tržní cenu
  Můžete provést průzkum trhu, abyste zjistili, jakou hodnotu mají podobné firmy na trhu. To vám může poskytnout představu o tržní ceně vaší firmy.
 3. Vyhodnoťte konkurenci
  Doporučujeme zhodnotit konkurenci na trhu ve stejném nebo podobném oboru a zjistit, nakolik jsou vaše produkty / služby unikátní.
 4. Zvažte budoucí výhled
  Hodnota firmy se může také odvíjet od budoucích příležitostí a výhledů. Zvažte, jaký potenciál má vaše firma k růstu a dalšímu rozvoji.
 5. Zvažte nestabilní faktory
  Měli byste také zvážit všechny rizikové faktory, jako jsou změny v ekonomice, politice, legislativě nebo technologiích. Takové budoucí změny mohou hodnotu firmy výrazně ovlivnit (pozitivně i negativně).
 6. Použijte obecné metody ocenění firmy
  Nejběžnějšími metodami oceňování firem jsou metoda návratnosti aktiv, metoda srovnávací analýzy nebo metoda diskontovaných peněžních toků. Vyberte si metodu, která nejlépe odpovídá vaší firmě a situaci.
 7. Získejte odbornou pomoc
  Ocenění firmy může být složitý proces a vyžaduje odborné znalosti a zkušenosti. Můžete zvážit získání pomoci od kvalifikovaných odborníků, jako jsou certifikovaní účetní, makléři nebo právníci.

Ocenění firmy může být náročný proces, ale správný přístup a pomoc odborníků mohou zajistit, že vaše firma bude oceněna spravedlivě a přesně.

Kdy je nelepší čas na prodej firmy?

Neexistuje univerzální odpověď na otázku, kdy je nejlepší prodat firmu, protože to závisí na mnoha faktorech. Nejdůležitější a nejčastější faktory jsou tyto:

 1. Hospodářská situace
  Trh může být v určité době pro prodej velmi příznivý, což může vést k vyšší ceně prodeje. Na druhé straně, pokud trh trpí recesí, mohou být nabídky pro prodej firmy méně výhodné.
 2. Životní cyklus firmy
  Pokud firma je na vrcholu svého růstu a má silnou pozici na trhu, může právě to být dobrým signálem pro prodej firmy. Naopak, pokud firma prochází těžkými obdobími nebo její růst stagnuje, cena za prodej by mohla být nižší, než by si původní majitel představoval.
 3. Plánování odchodu
  Pokud majitel firmy plánuje z firmy odejít a je ochoten čekat na správnou nabídku, může to být dobrý okamžik pro prodej firmy. Důvody pro odchod mohou být různé – odchod do důchodu, zdravotní nebo rodinné důvody, vyhoření, a mnoho dalších. 
 4. Finanční situace firmy 
  Firma by měla být v dobré finanční situaci, aby bylo možné dosáhnout na co nejvyšší cenu za prodej. Často však firma potřebný kapitál nemá a její majitel už není ochoten nebo schopen do firmy další kapitál investovat.

Zvažte tedy všechny tyto faktory a další, které se vztahují k vaší firmě a situaci, abyste mohli rozhodnout, kdy je nejlepší prodat firmu. Je také užitečné konzultovat se zkušeným právním nebo finančním poradcem, který vám může poskytnout cenné rady a pomoci vám s procesem prodeje firmy.